Graduation work, Gerrit Rietveld Academie, 2015: BA in Fine Arts and Design with honours (Cum Laude)
RED AND EMPTY installation Alya Hessy


(Dutch original)
Aan een lange wand hangen lappen met openingen. Gebreid, geweven, bedrukt, geborduurd. Ze hangen daar geordend in stilte. Betekenis gloeit onder het oppervlak. Soms lijkt een lap een tas of kledingstuk te zijn. De functie van de objecten blijft open en ambigue. De kleur rood overheerst. Een verwijzing naar politiek, liefde, gevaar. De muur oogt rijk. De verschillende structuren en vormen nodigen uit tot inzoomen en aanraken. Tegelijkertijd straalt de wand een vanzelfsprekende rust uit. Een mooie en veelzeggende installatie.
Maar er is meer. Alya betreedt geflankeerd door twee modellen een speelvlak. De objecten aan de wand worden onderdeel van een performance. Lichaam en object komen samen, waarbij de snede in de stof een hoofdrol vervullen. Schijnbaar moeiteloos koppelt Alya Sovjetpopulisme aan Japanse leegte. Alya stookt een prachtig vuur. Als na afloop de ‘attributen’ nagloeien op hun plek aan de wand is er iets onvergetelijks gebeurd.

(English translation)
Various cloths with slits are hanging on a long wall. Knitted, woven, printed, embroidered. Carefully arranged, they are hanging there in silence. The meaning is glowing under the surface. Sometimes a cloth appears to be a bag or a clothing piece. The function of the objects stays open and ambiguous. Red colour dominates the whole. A reference to politics, love, danger. The wall feels sumptuous. Different structures and shapes invite you to zoom in and touch. At the same time the wall is radiating tranquility. A beautiful and meaningful installation.
But there is more. Flanked by two models, Alya enters the stage. The objects on the wall become a part of a performance. The body and the object come together and the slit in the fabric plays the main part. Seemingly effortless, Alya connects Soviet populism with Japanese emptiness. Alya ignites a magnificent fire. As the “attributes” linger in the afterglow back on the wall, something unforgettable has happened.

Severine Amsing, Erik Wong
Gerrit Rietveld Academie
Amsterdam, July 2015

Flabbergasting…

Simon de Boer, Simone de Waart
Exam commission delegates (Gecommitteerde eindexamen commissie)
Gerrit Rietveld Academie
Amsterdam, July 2015

(Dutch original)
Alya’s eindexamenwerk Red and empty – een serie textiele werken en een performance – behoorde voor mij tot één van de positieve verrassingen van de lichting 2015. Het werk bestaat uit een serie van kledingstukken, geweven en gebreide doeken en strengen wol: allen in verschillende tinten rood geverfd en in een installatie aan de muur en vrij in de ruimte opgehangen. In de verstilde performance interageren twee dansers met de textiele objecten, begeleid door een poëtische lezing. De textiele lappen transformeren tijdelijk tot gebruiksobject en kledingstuk.
Alya Hessy lijkt inspiratie te putten uit het werk van conceptuele kunstenaars als Rosemarie Trockel en de performatieve textielsculpturen van Franz Erhard Walther, maar haar werk blijft in zijn poëtische kwaliteit en tactiliteit eigen.

(English translation)
Alya’s end exam work Red and Empty – a series of textile works and a performance – was one of my positive surprises of the 2015 graduation. The work encompasses a series of clothing pieces, woven and knitted cloths and strings of wool: all dyed in different tints of red and arranged in an installation on the wall and in the space. In a tranquil performance two dancers interact with the textile objects, accompanied by a poetic reading. The textile objects temporarily transform into utility objects and clothing pieces.
Alya Hessy seems to draw inspiration from the work of conceptual artists as Rosemarie Trockel and the performative textile sculptures of Franz Erhard Walther, but her work retains its own poetic quality and tactility.

Suzan Rüsseler
Conservator Europees Textieldesign
TextielMuseum, Tilburg

RED AND EMPTY Collection


Photography and styling by Marte Mei van Haaster

Final Thesis Stripping for Emptiness. A Tentative Exploration of the Space In-Between